Φρεσκοκομμένα
Λαχανικά & Φρούτα

ΦΥΣΙΚΑ

NatureSeal
Αναπτύσσουμε βρώσιμες επικαλύψεις για φρούτα & λαχανικά,
ώστε να διατηρείται το χρώμα και η γεύση τους αναλλοίωτη
και μετά το κόψιμο με ασφάλεια και χωρίς τεχνητά και χημικά υλικά.
Προϊόντα που πωλούνται ανεπεξέργαστα πριν και μετά την συγκομιδή
Διατήρηση φρεσκοκομμένων φρούτων και λαχανικών
Λαχανικά & Φρούτα

Φρούτα & Λαχανικά Φρούτα & Λαχανικά Φρούτα & Λαχανικά